top of page

מתי הזמן המומלץ להזמין בדיקת מומחה בדק בית?

ישנן מספר גישות וכולן נכונות,

לדעתנו הזמן הכי נכון לעשות בדיקת דירה זה ככל שיותר קרוב למועד קבלת המפתח וברוב המקרים עדיף לאחר קבלת המפתח.

אנו מאמינים שהבדיקה צריכה להיות כשהדירה כבר שייכת לרוכש.

ישנם אנשים שמעדיפים לעשות את הבדיקה במועד פרוטוקול ראשוני (בהנחה ומתקיים)י

מכיוון שהם מעדיפים להיכנס לדירה ללא ליקויים (הם מצפים מהקבלן לתקן את הליקויים עוד לפני הכניסה לדירה כי הם מעדיפים שהפועלים לא יסתובבו להם בין הרגלים)

אופציה השנייה במועד פרוטוקול המסירה-

אוסיף ואומר שרוב הקבלנים מתנגדים לכך ובצדק (חוסר בזמן לבצע בדיקה מקיפה ומקצועית)

במקרה כזה ננחה אותכם כיצד להתכונן למועד פרוטוקול מסירה.

אופציה שלישית -

בימים הסמוכים לאחר קבלת החזקה בדירה.

מזל טוב! הדירה ברשותכם קיבלתם את המפתח והכרתם קצת יותר את הדירה שלכם והמובילים טרם הגיעו.

תדעו להצביע על חששות שמטרידות אותכם.

באפשרות זאת נדגיש כי ניתן להוסיף הערה בפרוטוקול המסירה כי תצורף חוו"ד הנדסית בתוך מס' ימים, בתי המשפט מכירים בנ"ל כנספח מחייב לפרוטוקול מסירה.

אופציה רביעית -

במהלך השנה הראשונה לאכלוס או סמוך לתום תקופת שנת הבדק -

שימו לב, אתם עומדים להיכנס לדירה חדשה, ובניית מבנה חדש זה לא חדר סטרילי – יש ליקויים ב-100% מהדירות בבניין.

לבניין חדש לוקח לו זמן עד שהוא "מתיישב" על הקרקע.

יש חורף ויש קיץ, יש תקופה עם גשמים ויש חודשים יבשים וחמים, ישנם מאמצים שונים על המבנה שגורמים לו להתרחב במיוחד בקיץ ולהתכווץ בחורף.

עם הזמן יכולים להתגלות עוד ליקויים.

חוק מכר דירות מגדיר תקופות למלאכות בשנות הבדק ושנות האחריות, אי אפשר לברוח מאחריות!

צרו קשר לייעוץ ראשוני וקביעת בדיקה לביתכם החדש.

לוגו סאן הנדסה שחור ללא רקע.png
bottom of page